جزییات افزونه

BRA 00055878-3
شماره افزونه
BRA 00055878-3
موسسه دارنده
کد موسسه
BRA018
تاریخ اکتساب
August 1, 1988
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Psychotria
نام علمی
Psychotria ipecacuanha (Brot.) Stokes
نام محصول ارائه شده
Ipecacuanha
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
LAS 607
نام افزونه
Ipecacuanha
نام افزونه
Ipeca
نام افزونه
Poaia
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 29, 1988
شماره جمع‌آوری
LAS 607
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f07397fd-9241-4dfd-ad33-b8346b65923e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
4 October 2019
ایجاد شد
24 April 2018