جزییات افزونه

W6 3098
شماره افزونه
W6 3098
کد موسسه
USA022
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
November 8, 1988
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
شماره افزونه اهداکننده
Abawi# 1b
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Phaseolus
نام علمی
Phaseolus vulgaris L.
محصول
Beans
نام محصول ارائه شده
beans
نامهای افزونه
نام افزونه
Abawi# 1b
شناسه دیگر
W6 3098 USA126
شناسه دیگر
Abawi# 1b
شماره افزونه اهداکننده
Abawi# 1b
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f3cab1e1-d29f-4de2-a8d6-d0f7b19898d8
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد