جزییات افزونه

BRA 00000037-2
شماره افزونه
BRA 00000037-2
کد موسسه
BRA003
تاریخ اکتساب
January 1, 1983
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Oryza
گونه
نام علمی
Oryza sativa L.
محصول
Rice
نام محصول ارائه شده
Arroz
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
January 1, 1983
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f5044b2b-7ef6-4451-aebd-35347009d4e9
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 October 2019
ایجاد شد
1 May 2018