جزییات افزونه

BRA 00000037-2
شماره افزونه
BRA 00000037-2
کد موسسه
BRA003
تاریخ اکتساب
1 January 1983
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Oryza
گونه
نام علمی
Oryza sativa L.
محصول
Rice
نام محصول ارائه شده
Arroz
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 January 1983
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f5044b2b-7ef6-4451-aebd-35347009d4e9
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 October 2019
ایجاد شد
1 May 2018