جزییات افزونه

01Z5200024
شماره افزونه
01Z5200024
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1994
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Amaranthus
نام علمی
Amaranthus tricolor L.
نام محصول ارائه شده
Chinese amaranth
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f70965d0-f324-4dfe-8f12-fc119d11726f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد