جزییات افزونه

Lim017
شماره افزونه
Lim017
کد موسسه
ITA398
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Limonium
نام علمی
Limonium altaica Roth.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
TALL PINK EMILLE
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f7dd5726-930a-47ea-a205-350003faa952
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
22 September 2017
ایجاد شد
28 October 2016