جزییات افزونه

unavailable (variety list NLD)
شماره افزونه
unavailable (variety list NLD)
موسسه دارنده
کد موسسه
DEU401
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
DEU401
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Solanum
گونه
نام علمی
Solanum tuberosum L.
محصول
Potato
نام محصول ارائه شده
potato
نامهای افزونه
نام افزونه
Princess
توضیحات
early,:temperate areas,:suitable for organic farming,:cooking type A,:resistance to nematode (Ro1)
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f8b47c36-54b8-4f1a-a627-a9deb675863f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
1 December 2018