جزییات افزونه

719647
شماره افزونه
719647
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
September 4, 2012
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Vicia
گونه
نام علمی
Vicia hybrida L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
867000
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
May 7, 1986
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
867000
ارتفاع محل جمع‌آوری
350
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:fc7e5410-4012-47c3-911e-1752f947a049
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
18 September 2019
ایجاد شد
25 September 2015