جزییات افزونه

MNE00036
شماره افزونه
MNE00036
کد موسسه
MNE047
تاریخ اکتساب
October 16, 2008
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Malus
گونه
نام علمی
Malus domestica Borkh.
محصول
Apple
نام محصول ارائه شده
apple
نامهای افزونه
نام افزونه
Kolacusa
شماره جمع‌آوری
IJ6-1-55
توضیحات
COLLCODE YUG047 is COLLCODE MNE047
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 7, 2009
منبع جمع‌آوری
علفزار
شماره جمع‌آوری
IJ6-1-55
موقعیت محل جمع‌آوری
Bijelo Polje Pavino Polje
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
43.151111
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
19.631667
ارتفاع محل جمع‌آوری
830
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]-5.8-4.3-0.92.16.49.611.311.18.34.6-3.6
میانگین دما [°C]-2.5-0.43.56.711.414.716.916.913.89.43.5-0.6
بیشینه دما [°C]0.93.57.911.416.620.022.522.619.314.17.02.4
بارش ماهانه [mm]93.083.083.092.0104.093.079.076.090.0101.0120.0106.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
7.8
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
9.1
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.3
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
67.5
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
22.6
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
-5.8
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
28.4
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
4.1
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
15.8
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
16.1
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
-1.2
بارش سالانه [mm]
1120.0
بارش گرمترین ماه [mm]
120.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
76.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
13.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
327.0
بارش خشکترین ماه [mm]
245.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
248.0
بارش سردترین منطقه [mm]
282.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:fc9e1194-ed87-425d-b598-05ae34d4b752
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 September 2019
ایجاد شد
9 January 2014