VI034188 TWN001

این رکورد در «سیستم چندجانبه ITPGRFA» وجود دارد.

نمایه رکورد: VI034188

مؤسسه دارنده

موقعیت

شماره رکورد

VI034188

کشور مبدأ

سرده

نام علمی

Vigna unguiculata

نام فراورده کشاورزی

نام ارائه شده فرآورده کشاورزی

cowpea

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

تاریخ اکتساب

19881003

موجودی برای توزیع

موجود نیست

نام دیگر

MALI#70006 نام رکورد

9329 شناسه رکورد اهداکننده

مؤسسه اهداکننده

ILCA

شناسه رکورد اهداکننده

9329

UUID

urn:uuid: a67ff2ca-8f4c-423e-9ed1-e3fb4b6f461f

اطلاعات پرورش‌دهنده

شجره‌نامه

MALI#70006

ملاحظات

OLD NO TUN0021

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI:‏ 4.80 از 10.0

امتیاز PDCI میانگین برای این مؤسسه برابر است با ‎4.44‎ مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

GENUS

120

SPECIES

80

SPAUTHOR

0

SUBTAXA

0

SUBTAUTHOR

0

CROPNAME

45

ACQDATE

10

SAMPSTAT

0

DONORCODE

0

DONORNUMB

30

OTHERNUMB

0

DUPLSITE

0

STORAGE

0

DONORNAME

20

DUPLINSTNAME

0

ACCEURL

40

MLSSTAT

15

ORIGCTY

40

COLLSITE

0

LATITUDE

0

LONGITUDE

0

ELEVATION

0

COLLDATE

0

BREDCODE

0

ANCEST

40

COLLSRC

0

ACCENAME

40

COLLNUMB

0

COLLCODE

0

COLLNAME

0

آخرین به‌روزرسانی توسط Sophie Chou 1 سال پیش Jan 10, 2018