جستجو در متن کامل

شماره رکورد

نام علمی

کشور مبدأ

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

مؤسسه دارنده

1

IRGC 90637

Oryza sativa Linnaeus

ویتنام

لندریس/کولتیوار سنتی

PHL001

2

IRGC 22914

Oryza sativa

کمبودیا

لندریس/کولتیوار سنتی

PHL001

3

IRGC 110615

Oryza sativa Linnaeus

مالزی

PHL001

4

PI 631019

Gossypium hirsutum L.

مکزیک

لندریس/کولتیوار سنتی

USA049

5

IRGC 127520

Oryza sativa Linnaeus

ویتنام

PHL001

6

90637

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh

مطالب مربوط به پژوهش/پرورش

GBR140

7

IRGC 45869

Oryza sativa

هند

PHL001

8

BRA 00072840-2

Oryza sativa L.

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته

BRA003

9

CWI 90637

Triticum aestivum L. aestivum

لندریس/کولتیوار سنتی

MEX002

10

BRA 00072840-2

Oryza sativa

BRA008

11

IRGC 96637

Oryza sativa Linnaeus

ویتنام

لندریس/کولتیوار سنتی

PHL001

12

IRGC 117352

Oryza sativa Linnaeus

هند

PHL001

13

IRGC 90837

Oryza sativa Linnaeus

کره ی جنوبی

هرزگیاه

PHL001

14

IRGC 91637

Oryza sativa Linnaeus

لائوس

لندریس/کولتیوار سنتی

PHL001

15

IRGC 73550

Oryza sativa Linnaeus

تایلند

PHL001

16

IRGC 90633

Oryza sativa Linnaeus

ویتنام

لندریس/کولتیوار سنتی

PHL001

17

IRGC 90697

Oryza sativa Linnaeus

ویتنام

لندریس/کولتیوار سنتی

PHL001

18

IRGC 42585

Oryza sativa

هند

PHL001

19

IRGC 90634

Oryza sativa Linnaeus

ویتنام

لندریس/کولتیوار سنتی

PHL001

20

IRGC 90667

Oryza sativa Linnaeus

ویتنام

لندریس/کولتیوار سنتی

PHL001