جستجو در متن کامل

شماره رکورد

نام علمی

کشور مبدأ

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

مؤسسه دارنده

1

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh

ایتالیا

GBR140

2

Festuca pratensis Hudson

بلغارستان

لندریس/کولتیوار سنتی

BGR001

3

ION YUNG

Oryza sativa Linnaeus

تایلند

PHL001

4

DION MALO

Oryza glaberrima Steud.

مالی

PHL001

5

KON CHUD 357

Oryza sativa

PHL001

6

DION KIVO

Oryza glaberrima Steud.

مالی

PHL001

7

IMON-IMON

Oryza sativa

فیلیپین

لندریس/کولتیوار سنتی

PHL001

8

SEN-FON-THOU

Oryza sativa Linnaeus

چین

PHL001

9

SED RUANG

Oryza sativa

PHL001

10

IMON-IMON

Oryza sativa

فیلیپین

لندریس/کولتیوار سنتی

PHL001

11

Hjarter Ess

Lactuca sativa L. var. capitata L.

سوئد

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته

UKR021

12

AEN BES NO

Oryza sativa

اندوزی

لندریس/کولتیوار سنتی

PHL001

13

DIO MIO PION

Oryza sativa Linnaeus

بورکینا فاسو

PHL001

14

Seseli montanum

آلمان

GBR006

15

ILON-ILON

Oryza sativa

فیلیپین

لندریس/کولتیوار سنتی

PHL001

16

ILON-ILON

Oryza sativa

فیلیپین

لندریس/کولتیوار سنتی

PHL001

17

Seseli montanum

فرانسه

GBR006

18

ILON-ILON

Oryza sativa Linnaeus

فیلیپین

لندریس/کولتیوار سنتی

PHL001

19

ILON-ILON

Oryza sativa Linnaeus

فیلیپین

لندریس/کولتیوار سنتی

PHL001

20

KANTUY SES

Oryza sativa

کمبودیا

PHL001