جزییات مجموعه داده

Caracterización morfológica de 14 accesiones de Lablab purpureus en CATIE

2018.1

Este set de datos contiene datos de caracterización tomados durante el período comprendido entre Abril 2010 y Agosto 2010. En total, 14 accesiones fueron regeneradas y caracterizadas en CATIE (Turrialba, a 610 msnm). La caracterización se realizó siguiendo la lista de descriptores definida por AVRDC.

محصول نام
Lablab
تعداد افزونه
۱۴
تعداد ویژگی
۴۶
شروع ارزیابی
April 2010
پایان ارزیابی
August 2010

ابرداده‌های مجموعه داده


ایجادکنندگان مجموعه داده


نگهدارنده داده
William Solano CATIE
دیجیتالی کننده داده
Diego Salazar CATIE
دیجیتالی کننده داده
Guido Sanabria CATIE

کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

Datos de caracterización de Lablab.xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 0330227f-e78c-4496-9b15-550eea593935.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


اطلاعات تماس ارائه‌دهنده داده


نشانی
Turrialba 30501, Cartago, Costa Rica

دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
17 December 2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
CATIE, Turrialba, Cartago, Costa Rica
تاریخ ارزیابی
April 2010August 2010

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. 13119 BLablab
CRI001 DOI: 10.18730/J1Y3~
۲. 10694Lablab purpureus sub. purpureus • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0T0S
۳. 13104Lablab purpureus sub. purpureus • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1XMJ
۴. 13107Lablab purpureus sub. purpureus • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1XPM
۵. 13108Lablab purpureus sub. purpureus • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1XQN
۶. 13113Lablab purpureus sub. purpureus • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1XWT
۷. 13117Lablab purpureus sub. purpureus • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1Y0Y
۸. 13118Lablab purpureus sub. purpureus • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1Y1Z
۹. 13120Lablab purpureus sub. purpureus • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1Y5=
۱۰. 13123Lablab purpureus sub. purpureus • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1Y81
۱۱. 13124Lablab purpureus sub. purpureus • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1Y92
۱۲. 13125Lablab purpureus sub. purpureus • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1YA3
۱۳. 13127Lablab purpureus sub. purpureus • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1YC5
۱۴. 13223Lablab sp. • گونه سنتی/رقم بومی • کاستاریکا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J1YJB