جزییات فهرست شناساگر

Genesys 1 descriptors for chickpea

genesys1

Descriptors for Chickpea as used by Genesys 1 trait database.

محصول
Chickpea
ناشر
نامشخص
نقل قول کتاب‌شناختی
در اختیار
نسخه
genesys1

Weight of 100 seeds in grams.

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی

Color of cotyledon after harvest and cleaning.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
GRGreen
YLYellow

Flower color just after opening.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
BUBlue
LALavender
MXMix
PIPink
PUPurple
WHWhite

Concentration of flowers taken at 50% flowering.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5

Legend:

1
Sparce
3
Medium
5
Dense

Maximum number of flowers per peduncle.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Color of hypocotyl taken one to two weeks after emergence.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
GRGreen
MXMix
OTOther
PUPurple

Color of leaves taken after flowering or initial pod set but prior to plant senescence.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
DGDark green
GGGrey green
LGLight green
MGMedium green
RGGreen with red margins

General botanical description for the simple and compound leaf types.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
PCPinnately compound. Imparipinnate/paripinnate.
TRTrifoliate.
UFUnifoliar. Simple leaf type.

Leaflets per leaf

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0Uni leaf
15-7 leaflets
28-9 leaflets
310-11 leaflets
412-13 leaflets
514 or more leaflets

Pigmentation of the plant

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

1
No anthocyanin - stems and leaves pale green
3
No anthocyanin - stems and leaves green
2
Low anthocyanin
5
Low anthocyanin - stems and leaves partly light purple
7
High anthocyanin - stems and leaves predominantly purple
9
Highly purple

Width of mature plant canopy measured in centimeters

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm.

Pod length measured in millimeters (coded)

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5

Legend:

3
Short (< 15 mm)
5
Medium (15-20 mm)
7
Long ( > 20 mm)

Pod length measured in millimeters

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Concentration of pods after flowering ceases.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5

Legend:

1
Sparce
3
Medium
5
Dense

Pod width measured in millimeters

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm.

Number of pods per peduncle if the same number occurs on several plants in the accession.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Average number of primary branches on 3 to 4 plants. The value of 5 is for 5 or more primary branches.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Relative leaf size compared against a standard cultivar and relative within each years planting.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5

Legend:

1
Small
3
Medium
5
Large

Seed coat color after harvest and cleaning.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
BLBlack
BMBlack mottle/Purple mottle
BRBrown
CRCream/beige
DBDark brown
GRGreen
LBLight brown
OBOrange brown
OROrange
PUPurple
RBReddish brown
SMSalmon
YCYellow cream/yellow beige

Seed color (of seed testa) at maturity

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Black
2Brown
3Light brown
4Dark brown
5Reddish brown
6Grayish brown
7Salmon brown
8Gray
9Brown beige
10Beige
11Yellow
14Orange yellow
16Yellow beige
18Green
20Variegated
22Yellow green
23Brown

Designation of overall seed shape

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
ANAngular
OLOwl/brain
SPSpherical/pea
TRTriangular
OBOblong-beaked
MXMIXED

Seed size in weight per 100 seeds. Measured in grams and rounded to the nearest tenth of a gram.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1<10g/100 seed
211-19 g/100 seed
320-29 g/100 seed
430-39 g/100 seed
5>40 g/100 seed
6mix

Seed texture

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
PSPINY SEED COAT
SSMOOTH SEED COAT
WWRINKLED SEED COAT
TUTUBERCULATED
MMIXED SEED COAT

General terms of Indian origin used to separate the two basic chickpea types.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
DDesi:smaller size

Maximum number of seeds per pod if the same number occurs on several plants in the accession.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Calcium (Ca) concentration in the seed

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
(mg/g)

Copper (Cu) concentration in the seed

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
(ug/g)

Iron (Fe) concentration in the seed

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
(ug/g)

Mangnesium (Mg) concentration in the seed

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
(mg/g)

Manganese (Mn) concentration in the seed

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
(ug/g)

Molybdenum (Mo) concentration

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
(ug/g)

Nickel (Ni) concentration in the seed

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
(ug/g)

Phosphorus (P) concentration in the seed

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
(mg/g)

Potassium (K) concentration in the seed

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
(mg/g)

Seed protein concentration

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
%

Total seed crude fiber as determined by various methods available. The last two numbers represent the reference code to the rese

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی

Zinc (Zn) concentration in the seed

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
(ug/g)

Resistance to Ascochyta Blight score 1-9

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0HIGHLY RESISTANT - NO LESIONS OR SIGNS OF DISEASE VISIBLE
1RESISTANT - LESIONS VISIBLE BUT MUST LOOK CLOSLEY AT THE PLANT TO SEE THEM
2MODERATELY RESISTANT - A FEW LESIONS EASILY VISIBLE
3HIGHLY TOLERANT - MANY LESIONS VISIBLE BUT LESIONS HAVE NOT CAUSED IRREPARABLE DAMAGE.
4TOLERANT - LARGE LESIONS ON STEMS OR LEAVES, SOME LEAF AND STEM GIRDLING, BUT PLANT WILL NOT DIE
5MODERATELY SUSCEPTIBLE - MANY LARGE LESIONS ON STEMS AND LEAVES, MODERATE STEM AND LEAF GIRDLING, PLANT PROBABLY WILL NOT DIE
6SUSCEPTIBLE - MANY LARGE LESIONS ON STEMS AND LEAVES, STEM AND LEAF GIRDLING COMMON, PLANT MAY OR MAY NOT DIE BUT WILL PRODUCE SEED
7HIGHLY SUSCEPTIBLE - LARGE LESIONS ON STEMS AND LEAVES COMMON, STEM AND LEAF GIRDLING COMMON, PLANT WILL PROBABLY DIE BUT WILL PRODUCE A FEW SEED
8HIGHLY SUSCEPTIBLE - INFECTION SEVERITY SUCH THAT PLANT WILL DIE, BUT MAY PRODUCE A FEW SEED
9DEAD PLANT - NO SEED PRODUCED

Resistance to Ascochyta Blight

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
RResistant
MRModerately resistant
MMedium response
MSModerately susceptable
SSusceptable
TTolerance
HHeterogeneous

Ascochyta rabiei variability to different races

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
Rresistant
Ssusceptible

Susceptible to naturally occurring Ascochyta blight

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
NNo- not susceptible
YYes- susceptible

Chickpea Wilt incited by Pea Streak Carlavirus

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
Rresistance to PSV
Ssusceptible to PSV

Level of resistance to preemergence damping-off caused by Pythium ultimum or other spp.

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5

Legend:

1
Susceptible
3
Moderately susceptible
5
Resistant

Level of resistance to root rot caused by any of the soil borne root rotting fungi.

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5

Legend:

1
Susceptible
3
Moderately susceptible
5
Resistant

Level of resistance to specified virus. Researchers are referenced by code number.

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5

Legend:

1
Susceptible
3
Moderately susceptible
5
Resistant

Level of resistance to chickpea wilt caused by species of Fusarium. score 1-5

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5

Legend:

1
Susceptible
3
Moderately susceptible
5
Resistant

Level of resistance to chickpea wilt caused by species of Fusarium. coded

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
RResistant
MRModerately resistant
MMedium response
MSModerately susceptable
SSusceptable
TTolerance
HHeterogeneous

Evaluation of tolerance to cold stress in response to an over wintering condition. score 1-5

دسته‌بندی
شناساگر تنش غیرزیستی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5

Legend:

1
Susceptible
3
Moderately susceptible
5
Tolerant

Evaluation of tolerance to cold stress in response to an over wintering condition. coded

دسته‌بندی
شناساگر تنش غیرزیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
RResistant
MRModerately resistant
MMedium response
MSModerately susceptable
SSusceptable
TTolerance
HHeterogeneous

Evaluation for drought tolerance during the growing period.

دسته‌بندی
شناساگر تنش غیرزیستی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5

Legend:

1
Susceptible
3
Moderately susceptible
5
Tolerant

Evaluation of tolerance to frost at the pre-flowering stage.

دسته‌بندی
شناساگر تنش غیرزیستی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5

Legend:

1
Susceptible
3
Moderately susceptible
5
Tolerant

Evaluation of tolerance to heat at the pre-flowering and flowering stage.

دسته‌بندی
شناساگر تنش غیرزیستی
نوع داده
مقیاس
1
2
3
4
5

Legend:

1
Susceptible
3
Moderately susceptible
5
Tolerant

Height of mature plant measured in centimeters

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm.

Growth habit of plants recorded at podding stage.

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
EErect
SSpreading
SESemi-erect
SSSemi-spreading
VEVery erect

Relative plant size compared against a standard cultivar and relative within each years planting.

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
MSmall
2(1 = SMALL, 5 = LARGE)
MMedium
4(1 = SMALL, 5 = LARGE)
LLarge

Day of the year when flowering begins.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Number of days from sowing seed to first observed flower

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Days to 50% flowering

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Number of days from planting to 50% emergent

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Number of days to 80% of the pods at harvestable maturity.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Day of the year when 80% of pods are mature

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Above ground biomass measured in kg/ha taken at physiological maturity (leaves, stems, pods and seeds) and allowed to air dry to about 8% moisture

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
kh/ha

Natural life span of species represented by the accession.

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
AAnnual
BBiennial
MMix
PPerennial

Seed production measure in kg/ha

دسته‌بندی
شناساگر ارزیابی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
kg/ha

Number of seeds per plant

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Days to first pods

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
days

Days to 90% maturity

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Flower ground color

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Blue
2Light blue
3Dark pink
4Pink
5Light pink
6White
7White-pink striped

First pod height

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
cm.

Number of leaflets per leaf

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی

Leaflet width

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm

Leaflet size (medial pair of leaflets)

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Small
2Medium
3Large

Leaflet type

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Normal (uni-imparipinnate)
2Simple
3Multipinnate

Leaflet length

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm

Pod dehiscence (at maturity)

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
0No dehiscence
1Low dehiscence < 10%
2High dehiscence > 10%

Plant hairiness

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
مقیاس
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Legend:

3
Lightly pubescent
5
Pubescent
7
Densely pubescent

Rachis length

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm.

Rachis width

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
عددی
واحد سنجش
mm.

Seed beatle

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
RResistant
MRModerately resistant
MMedium response
MSModerately susceptable
SSusceptable
TTolerance
HHeterogeneous

Cyst nematode

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
RResistant
MRModerately resistant
MMedium response
MSModerately susceptable
SSusceptable
TTolerance
HHeterogeneous

Helokoverpa

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
RResistant
MRModerately resistant
MMedium response
MSModerately susceptable
SSusceptable
TTolerance
HHeterogeneous

Leaf miner

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
RResistant
MRModerately resistant
MMedium response
MSModerately susceptable
SSusceptable
TTolerance
HHeterogeneous

Iron deficiency

دسته‌بندی
شناساگر تنش غیرزیستی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
RResistant
MRModerately resistant
MMedium response
MSModerately susceptable
SSusceptable
TTolerance
HHeterogeneous

Testa color of mature seeds stored no longer than 5 months

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
1Black
2Brown
3Light brown
4Dark brown
5Reddish brown
6Greyish brown
7Salmon brown
8Grey
9Brown beige
10Beige
11Yellow
12Light yellow
13Yellow brown
14Orange yellow
15Orange
16Yellow beige
17Ivory white
18Green
19Light green
20Variegated
21Black brown mosaic
22Yellowish green
23Brown and brown beige
24Beige orange
25Beige white maculated
26Brownish orange
27Greyish orange
28Pale orange
29White

Leaf color from Munsell color chart expressed as the Munsell hue number

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
متن آزاد

Notes whether pods shatter prior to harvest of accession.

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
+Present
-Absent

Absence or presence of black dots on the seed

دسته‌بندی
شناساگر تعیین ویژگی
نوع داده
کدگذاری شده
کدعبارتشرح
+Present
-Absent

Results from other disease evaluations and screening.

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
متن آزاد

Special use of the accessions (e.g. disease differentials)

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
متن آزاد

Screening results and evaluations of chickpea response to insect stresses.

دسته‌بندی
شناساگر تنش زیستی
نوع داده
متن آزاد

Screening results and evaluations of chickpea response to other environmental stresses.

دسته‌بندی
شناساگر تنش غیرزیستی
نوع داده
متن آزاد