جزییات شناساگر

Culm Diameter of Basal Internode

Data are taken in milimmeeters from the outer diameter of the culms measured at the midportion of the culm. Time: around flowering period

محصول
Rice
نسخه
1980
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
NUMERIC
نام پایگاه داده
CUDI

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
38bd1e65-911e-458b-b4ac-e66b4a012193
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
22 octubre 2018