جزییات شناساگر

Cold tolerance

Evaluation of tolerance to cold stress in response to an over wintering condition. score 1-5

محصول
Chickpea
نسخه
genesys1
دسته‌
ABIOTICSTRESS
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
SCALE
نام پایگاه داده
CTOL
مقدار کمینه مجاز
1
مقدار بیشینه مجاز
5

مقیاس


اعداد صحیح
1
2
3
4
5

Legend:

1
Susceptible
3
Moderately susceptible
5
Tolerant

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
5299a078-2c6b-4f02-a7e9-c3192d639967
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸