Reniform Nematode Root Yield

سیب‌زمینی شیرین

رده‌بندی توصیف‌گر: Nematode

روش‌ها

 

ویژگی

مشابه

روش

واحد اندازه‌گیری

فیلد پایگاه داده

  Reniform Nematode Root Yield Reniform nematode root yield ratings. RENNEMROOT