جزییات شناساگر

Flower pigment pattern

Of newly opened flowers

محصول
Cowpea
نسخه
2018
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
0Not pigmented
1Wing pigmented; standard with light V-shaped pattern of pigment at top centre
2Pigmented margins on wing and standard
3Wing pigmented; standard lightly pigmented
4Wing with pigmented upper margin; standard is pigmented
5Completely pigmented
6With bluish violet margins
7Wings lightly pigmented, standard not pigmented
8With bluish margins

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
885d2d37-cbb2-40fb-badb-ea692fa7cf2a
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
22 October 2018