جزییات شناساگر

Panicle Length

Panicle length at post-harvest (coded)

محصول
Rice
نسخه
genesys1
دسته‌
CHARACTERIZATION
در اختیار

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED
نام پایگاه داده
PANLENCPH

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
1VERY SHORT (<11 CM)
2SHORT (11-20 CM)
3MEDIUM (21-30 CM)
4LONG (31-40 CM)
5EXTRA LONG (>40 CM)
MMIXTURE

مجموعه‌ داده


شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
b1807522-a3dc-4a5e-b299-0ebd0f6ec8bf
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
28 декабря 2018