مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

breadfruit

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

248
14
12
10

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

درخت نان
284

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

لندریس/کولتیوار سنتی
227
کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
28
سایر موارد
23
وحشی
6

سرده

گونه

Artocarpus altilis
206
Artocarpus hybr.
46
Artocarpus heterophyllus
14
Artocarpus camansi
6
Artocarpus odoratissimus
4
Artocarpus spp.
4
Artocarpus lacucha
2
Artocarpus hypargyreus
1
Artocarpus rigidus
1

منابع مواد

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

نامشخص
284

موجود برای توزیع

خیر
211
بله
59
نامشخص
14

سابقه مربوط به گذشته

خیر
284

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
284

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
284

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

سایر موارد
226
گردآوری از کشتزار
43
گردآوری آزمایشگاهی
15
گردآوری بذر
3