مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

cassava
لندریس/کولتیوار سنتی
BRA

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

1,192
30
5

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

مانیوک
1,227

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

لندریس/کولتیوار سنتی
1,227

سرده

1,227

گونه

Manihot esculenta
1,227

منابع مواد

کشور مبدأ

1,227

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

نامشخص
1,227

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
1,192
خیر
5
نامشخص
30

موجود برای توزیع

بله
25
خیر
10
نامشخص
1,192

سابقه مربوط به گذشته

خیر
1,227

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
1,227

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
1,227

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری آزمایشگاهی
1,222
گردآوری بذر بلندمدت
30