مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

cassava
لندریس/کولتیوار سنتی
BRA

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

1,192
35
30
5

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

مانیوک
1,262

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

لندریس/کولتیوار سنتی
1,262

سرده

1,262

گونه

Manihot esculenta
1,262

منابع مواد

کشور مبدأ

1,262

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

نامشخص
1,262

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
1,192
خیر
40
نامشخص
30

موجود برای توزیع

خیر
45
بله
25
نامشخص
1,192

سابقه مربوط به گذشته

خیر
1,262

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
1,262

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
1,262

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری آزمایشگاهی
1,222
گردآوری از کشتزار
35
گردآوری بذر بلندمدت
30