مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

sweetpotato

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

8,052
783
76
7
5

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

سیب‌زمینی شیرین
8,923

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

لندریس/کولتیوار سنتی
5,244
مطالب مربوط به پژوهش/پرورش
1,723
وحشی
1,102
کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
649
سایر موارد
205

سرده

8,923

گونه

Ipomoea batatas
7,793
Ipomoea trifida
182
Ipomoea sp.
129
Ipomoea grandifolia
123
Ipomoea cordatotriloba
100
Ipomoea purpurea
98
Ipomoea triloba
58
Ipomoea tiliacea
54
Ipomoea nil
40
Ipomoea asarifolia
32
Ipomoea ramosissima
32
Ipomoea squamosa
28
Ipomoea amnicola
26
Ipomoea incarnata
20
Ipomoea carnea
19
Ipomoea hederifolia
15
Ipomoea dumetorum
13
Ipomoea leucantha
13
Ipomoea quamoclit
13
Ipomoea piurensis
12
سایر موارد
123

منابع مواد

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

نامشخص
8,922

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
7,965
خیر
87
نامشخص
871

موجود برای توزیع

خیر
6,399
بله
2,459
نامشخص
65

سابقه مربوط به گذشته

خیر
8,923

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

4,799
3,049
2,093
689

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
6,830
بله
2,093

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری آزمایشگاهی
6,406
گردآوری بذر
3,854
گردآوری از کشتزار
4