مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

wingedbean

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

سرده

گونه

منابع مواد

کشور مبدأ

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

موجود برای توزیع

سابقه مربوط به گذشته

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم