مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

366

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

جو
116
نخود
12
Forages
3
عدس
1
Pea
1
نامشخص
233

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
211
وحشی
33
طبیعی
6
خط پرورش‌دهندگان
6
لندریس/کولتیوار سنتی
4
نامشخص
106

گونه

Hordeum vulgare
125
Phaseolus vulgaris
83
Triticum aestivum
20
Triticum durum
14
Aegilops cylindrica
12
Cicer arietinum
12
Aegilops tauschii
9
Medicago orbicularis
9
Arachis hypogaea
7
Medicago sativa
7
Aegilops triuncialis
6
Medicago lupulina
6
Vicia faba
6
Aegilops biuncialis
5
Lathyrus sativus
4
Onobrychis caucasica
3
Phaseolus aureus
3
Secale cereale
3
Secale segetale
3
Vicia variegata
3
سایر موارد
26

منابع مواد

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

نامشخص
366

موجود برای توزیع

نامشخص
366

سابقه مربوط به گذشته

خیر
366

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
366

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
366

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر میان‌مدت
4
نامشخص
362