مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

422

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

Forages
1
ذرت
1
گل آفتابگردان
1
نامشخص
419

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

وحشی
395
مطالب مربوط به پژوهش/پرورش
22
کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
4
لندریس/کولتیوار سنتی
1

گونه

Heracleum trachyloma
2
Juniperus sabina
2
Lavatera thuringiaca
2
Linum humile
2
Spirodela polyrhiza
2
Abutilon theophrasti
1
Acacia dealbata
1
Achillea biebersteinii
1
Achillea filipendulina
1
Achillea millefolium
1
Achillea santolina
1
Acinos arvensis
1
Aconitum nasutum
1
Acorus calamus
1
Actaea spicata
1
Adonis aestivalis
1
Adonis flammea
1
Aethusa cynapium
1
Agrimonia eupatoria
1
Agrostemma githago
1
سایر موارد
397

منابع مواد

کشور مبدأ

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

نامشخص
422

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

نامشخص
422

موجود برای توزیع

نامشخص
422

سابقه مربوط به گذشته

خیر
422

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
422

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
422

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

نامشخص
422