مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

662

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

جو
147
نامشخص
515

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
96
سایر موارد
12
لندریس/کولتیوار سنتی
7
نامشخص
547

سرده

515
147

گونه

Avena sativa
463
Hordeum vulgare
145
Avena nuda
20
Avena sterilis
18
Avena strigosa
11
Avena abyssinica
2
Hordeum sp.
2
Avena fatua
1

منابع مواد

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
662

موجود برای توزیع

نامشخص
662

سابقه مربوط به گذشته

خیر
662

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
662

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
662

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

نامشخص
662