مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

Ipecacuanha

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

68

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

نامشخص
68

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

نامشخص
68

سرده

گونه

Psychotria ipecacuanha
68

منابع مواد

کشور مبدأ

نامشخص
68

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

نامشخص
68

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

نامشخص
68

موجود برای توزیع

خیر
68

سابقه مربوط به گذشته

خیر
68

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
68

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
68

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری از کشتزار
68
گردآوری آزمایشگاهی
9