مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

1,288

کشور مؤسسه دارنده

1,288

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

مانیوک
549
نامشخص
739

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

نامشخص
1,288

گونه

Manihot esculenta
549
Theobroma grandiflorum
192
Hevea sp.
134
Psychotria ipecacuanha
68
Derris urucu
62
Ananas comosus
58
Myrciaria dubia
55
Pilocarpus microphyllus
36
Spondias mombin
35
Bertholletia excelsa
18
Derris sp.
17
Derris nicou
13
Serjania paucidentata
10
Bixa orellana
7
Piper nigrum
6
Platonia insignis
5
Heliconia episcopalis
3
Heliconia bihai
2
Heliconia psittacorum
2
Heliconia psittacorum x spathocircinata
2
سایر موارد
14

منابع مواد

کشور مبدأ

نامشخص
1,288

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

نامشخص
1,288

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

نامشخص
1,288

موجود برای توزیع

خیر
1,288

سابقه مربوط به گذشته

خیر
1,288

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
1,288

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
1,288

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری از کشتزار
643
گردآوری آزمایشگاهی
13
سایر موارد
6
نامشخص
626