مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

625

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

جو
345
ذرت
30
باقلا
7
نامشخص
243

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

لندریس/کولتیوار سنتی
1
نامشخص
624

سرده

345
234
Zea
31
8
7

گونه

Hordeum vulgare
345
Triticum aestivum
231
Zea mais
31
Secale cereale
8
Vicia faba
7
Triticum compactum
2
Triticum dicoccum
1

منابع مواد

کشور مبدأ

نامشخص
29

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

30
نامشخص
595

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
624
خیر
1

موجود برای توزیع

نامشخص
625

سابقه مربوط به گذشته

خیر
625

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
625

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
625

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر
555
نامشخص
70