مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

Manihot
esculenta

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

5,901

کشور مؤسسه دارنده

5,901

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

مانیوک
5,901

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

لندریس/کولتیوار سنتی
5,055
خط پرورش‌دهندگان
634
وحشی
211
نامشخص
1

سرده

5,901

گونه

Manihot esculenta
5,901

منابع مواد

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

نامشخص
5,901

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
5,901

موجود برای توزیع

نامشخص
5,901

سابقه مربوط به گذشته

خیر
5,901

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
5,901

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
5,901

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری آزمایشگاهی
5,797
نامشخص
104