مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

winter wheat

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

3

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

نامشخص
3

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
3

سرده

گونه

Triticum aestivum
3

منابع مواد

کشور مبدأ

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

نامشخص
3

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
3

موجود برای توزیع

نامشخص
3

سابقه مربوط به گذشته

خیر
3

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
3

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
3

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

نامشخص
3