مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

22

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

نامشخص
22

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

نامشخص
22

سرده

22

گونه

Prunus avium
22

منابع مواد

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

نامشخص
22

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

نامشخص
22

موجود برای توزیع

نامشخص
22

سابقه مربوط به گذشته

خیر
22

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
22

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
22

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری از کشتزار
22