مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

22,560

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

جو
536
باقلا
494
عدس
452
نخود
164
Soybean
129
Carrot
62
گندم
36
لوبیا چشم بلبلی
27
سورگوم
19
خلر
16
لوبیای سودانی
6
Forages
2
Groundnut
1
نامشخص
20,616

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

لندریس/کولتیوار سنتی
16,450
کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
1,887
وحشی
1,642
مطالب مربوط به پژوهش/پرورش
902
طبیعی
117
نیمه طبیعی/وحشی
114
خط درون‌زاد
98
هرزگیاه
40
خط پرورش‌دهندگان
6
نامشخص
1,304

سرده

3,560
3,286
2,975
2,688
Zea
1,761
1,398
849
758
680
519
505
492
476
237
181
174
132
129
سایر موارد
1,038

گونه

Phaseolus vulgaris
3,418
Hordeum vulgare
2,535
Triticum aestivum
1,970
Zea mays
1,761
Vicia faba
1,332
Triticum turgidum
1,249
Avena sativa
1,245
Vicia sativa
1,005
Cicer arietinum
847
Pisum sativum
680
Triticosecale sp.
527
Secale cereale
497
Vigna unguiculata
484
Lens culinaris
451
Aegilops triuncialis
343
Aegilops geniculata
294
Vicia ervilia
272
Nicotiana tabacum
237
Lathyrus sativus
220
Helianthus annuus
195
سایر موارد
2,998

منابع مواد

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

4,466
1,860
602
550
524
421
386
266
220
218
189
180
165
140
106
93
81
75
68
53
سایر موارد
416
نامشخص
11,481

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
15,286
خیر
7,135
نامشخص
139

موجود برای توزیع

نامشخص
22,560

سابقه مربوط به گذشته

خیر
22,560

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

16,290
نامشخص
6,270

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
22,560

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر میان‌مدت
22,208
گردآوری بذر بلندمدت
16,834
گردآوری از کشتزار
224