مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

643

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

نامشخص
643

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

وحشی
104
لندریس/کولتیوار سنتی
37
کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
7
خط پرورش‌دهندگان
5
نامشخص
490

سرده

گونه

Juglans regia
333
Corylus avellana
149
Prunus dulcis
83
Ceratonia siliqua
51
Carya illinoensis
20
Pistacia vera
4
Corylus ferox
1
Corylus heterophylla
1
Corylus jacquemontii
1

منابع مواد

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

خیر
643

موجود برای توزیع

نامشخص
643

سابقه مربوط به گذشته

خیر
643

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
643

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
643

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری از کشتزار
643