مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

Eriobotrya
japonica

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

126

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

نامشخص
126

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

لندریس/کولتیوار سنتی
86
دورگه
2
نامشخص
38

سرده

گونه

Eriobotrya japonica
126

منابع مواد

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

10
9
6
نامشخص
101

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

خیر
126

موجود برای توزیع

نامشخص
126

سابقه مربوط به گذشته

خیر
126

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
126

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
126

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری از کشتزار
126