مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

Vicia
hybrida

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

166

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

نامشخص
166

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

طبیعی
147
نیمه‌طبیعی/بذرپاشی شده
19

سرده

166

گونه

Vicia hybrida
166

منابع مواد

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

نامشخص
166

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

خیر
101
بله
65

موجود برای توزیع

خیر
145
بله
21

سابقه مربوط به گذشته

خیر
166

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
166

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
166

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر
166
گردآوری DNA
11
گردآوری به روش سردنگه‌داری
9