مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

80,950

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

خلر
1,115
باجره
262
عدس
95
گندم
91
سیب زمینی هندی
78
جو
73
بادمجان
52
گل آفتابگردان
45
سورگوم
31
لوبیا
30
برنج
15
موز
14
لوبیا چشم بلبلی
10
ذرت
10
لوبیای سودانی
10
نخود
9
ارزن
1
کاهو
1
گوجه فرنگی
1
نامشخص
79,007

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

طبیعی
74,275
سایر موارد
3,655
نیمه‌طبیعی/بذرپاشی شده
2,218
نیمه طبیعی/وحشی
649
مطالب مربوط به پژوهش/پرورش
153

سرده

2,041
1,396
830
794
741
731
686
644
627
624
552
547
448
373
362
350
345
سایر موارد
67,488

گونه

Vicia sativa
505
Unknown sp.
448
Cenchrus violaceus
407
Vachellia nilotica
222
Lathyrus aphaca
221
Vachellia tortilis
173
Vicia hybrida
166
Lathyrus sativus
158
Daucus carota
154
Vicia peregrina
136
Sorghum arundinaceum
135
Vicia narbonensis
135
Neonotonia wightii
124
Lolium perenne
99
Malus sylvestris
99
Fraxinus excelsior
98
Lathyrus hierosolymitanus
95
Pisum sativum
88
Crataegus monogyna
87
Lathyrus cicera
87
سایر موارد
77,313

منابع مواد

کشور مبدأ

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

نامشخص
80,950

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

خیر
77,821
بله
3,129

موجود برای توزیع

خیر
55,462
بله
25,483
نامشخص
5

سابقه مربوط به گذشته

خیر
80,950

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
80,950

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
80,950

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر
80,950
گردآوری به روش سردنگه‌داری
6,315
گردآوری DNA
1,993