مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

Malus

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

2,247

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

سیب
3
نامشخص
2,244

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

نامشخص
2,247

سرده

2,247

گونه

Malus domestica
2,173
Malus spp.
58
Malus coronaria
2
Malus prunifolia
2
Malus toringoides
2
Malus baccata
1
Malus floribunda
1
Malus hupehensis
1
Malus sargentii
1
Malus sylvestris
1
Malus toringo
1
Malus transitoria
1
Malus trilobata
1
Malus tschonoskii
1
Malus yunnanensis
1

منابع مواد

کشور مبدأ

نامشخص
2,247

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

نامشخص
2,247

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
2,244
نامشخص
3

موجود برای توزیع

نامشخص
2,247

سابقه مربوط به گذشته

خیر
2,247

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
2,247

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
2,247

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری از کشتزار
2,247