مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

684,495

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

نامشخص
684,495

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

مطالب مربوط به پژوهش/پرورش
407,858
وحشی
3,479
طبیعی
1,953
نامشخص
271,205

گونه

Arabidopsis thaliana
684,193
Arabidopsis sp.
180
Brassica napus
50
Noccaea caerulescens
29
Thlaspi arvense
20
Arabidopsis suecica
4
Arabidopsis pumila
3
Arabidopsis griffithiana
2
Crucihimalaya himalaica
2
Arabidopsis halleri
1
Arabidopsis hiroshima
1
Arabidopsis korshinskyi
1
Arabidopsis lasiocarpa
1
Arabidopsis lyrata
1
Arabidopsis shokei
1
Arabidopsis wallichii
1
Brassica oleracea
1
Brassica rapa
1
Capsella rubella
1
Cardaminopsis petraea
1
سایر موارد
1

منابع مواد

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

57,415
23,039
22,543
15,658
12,671
10,492
7,385
7,291
4,533
3,867
2,597
1,851
1,740
1,235
1,167
705
625
608
588
540
سایر موارد
7,043
نامشخص
500,902

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

خیر
682,542
نامشخص
1,953

موجود برای توزیع

نامشخص
684,495

سابقه مربوط به گذشته

خیر
684,495

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

355,205
327,337
نامشخص
1,953

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
684,495

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری به روش سردنگه‌داری
682,542
گردآوری بذر میان‌مدت
1,953