مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

14

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

نامشخص
14

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
14

سرده

گونه

Triticum aestivum
13
Triticum durum
1

منابع مواد

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

نامشخص
14

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

نامشخص
14

موجود برای توزیع

نامشخص
14

سابقه مربوط به گذشته

خیر
14

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
14

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
14

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر بلندمدت
14