مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

49,367

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

نخود
1,162
عدس
1,075
Soybean
756
گندم
752
Forages
344
گوجه فرنگی
249
برنج
244
ذرت
189
جو
97
سورگوم
93
Groundnut
80
لوبیا چشم بلبلی
71
Oat
43
Amaranth
41
گل آفتابگردان
32
بادمجان
31
Sesame
19
Pea
16
Carrot
10
لوبیا
2
لوبیای سودانی
1
نامشخص
44,060

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

لندریس/کولتیوار سنتی
10,846
کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
3,984
وحشی
2,071
مطالب مربوط به پژوهش/پرورش
612
نامشخص
31,854

سرده

8,727
4,588
4,429
Zea
2,920
1,999
1,343
1,221
1,192
1,178
1,088
1,080
1,064
1,026
946
936
881
873
769
718
سایر موارد
11,602

گونه

Triticum aestivum
7,727
Hordeum vulgare
4,390
Phaseolus vulgaris
4,270
Zea mays
2,907
Lycopersicon esculentum
1,943
Pisum sativum
1,217
Avena sativa
1,209
Cicer arietinum
1,169
Capsicum annuum
1,132
Lens culinaris
1,075
Helianthus annuus
1,056
Papaver somniferum
986
Medicago sativa
883
Glycine max
765
Cucurbita pepo
649
Trifolium pratense
599
Sorghum bicolor
553
Allium cepa
545
Lactuca sativa
527
Beta vulgaris
445
سایر موارد
15,320

منابع مواد

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
2,617
نامشخص
46,750

موجود برای توزیع

نامشخص
49,367

سابقه مربوط به گذشته

خیر
49,367

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
49,367

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
49,367

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر میان‌مدت
49,281
گردآوری بذر بلندمدت
8,598