مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

6,254

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

گندم
6,245
نامشخص
9

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
1,134
وحشی
999
لندریس/کولتیوار سنتی
707
خط پرورش‌دهندگان
460
خط درون‌زاد
163
دورگه
2
نامشخص
2,789

سرده

گونه

Triticum aestivum
4,597
Triticum monococcum
1,539
Triticum urartu
104
Triticum durum
7
Triticum turgidum
5
Dasypyrum villosum
1
Triticum kiharae
1

منابع مواد

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

860
221
195
130
89
85
69
67
65
50
34
30
27
21
17
8
4
3
3
سایر موارد
8
نامشخص
4,263

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

خیر
3,684
بله
2,569
نامشخص
1

موجود برای توزیع

نامشخص
6,254

سابقه مربوط به گذشته

خیر
6,254

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
6,254

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
6,254

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر میان‌مدت
6,254