مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

22

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

سیب
19
نامشخص
3

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

لندریس/کولتیوار سنتی
22

سرده

19
3

گونه

Malus domestica
19
Prunus domestica
3

منابع مواد

کشور مبدأ

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

نامشخص
22

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

نامشخص
22

موجود برای توزیع

نامشخص
22

سابقه مربوط به گذشته

خیر
22

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

22

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
22

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

نامشخص
22