مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

1,394

کشور مؤسسه دارنده

1,394

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

سیب زمینی
1,365
نامشخص
29

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
1,394

سرده

1,394

گونه

Solanum tuberosum
1,394

منابع مواد

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
247
خیر
99
نامشخص
1,048

موجود برای توزیع

نامشخص
1,394

سابقه مربوط به گذشته

خیر
1,394

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
1,394

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
1,394

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری آزمایشگاهی
1,174
گردآوری بذر بلندمدت
220