مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

71,941

کشور مؤسسه دارنده

71,941

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

جو
3,461
گندم
2,757
گوجه فرنگی
656
سیب
620
Carrot
255
کاهو
123
عدس
106
Soybean
24
بادمجان
17
Forages
15
لوبیا
14
ذرت
3
خلر
2
Groundnut
1
نامشخص
63,887

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

مطالب مربوط به پژوهش/پرورش
13,732
کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
11,616
لندریس/کولتیوار سنتی
8,387
طبیعی
6,129
خط پرورش‌دهندگان
2,061
وحشی
1,607
خط درون‌زاد
332
سایر موارد
314
پیش‌گونه ژنتیکی
154
دورگه
89
نیمه طبیعی/وحشی
39
هرزگیاه
5
جمعیت ساختگی
3
نامشخص
27,473

سرده

12,276
6,449
6,218
5,076
2,982
2,960
2,866
Poa
2,862
2,443
2,424
1,764
1,475
1,404
1,192
1,112
1,065
1,044
Zea
991
سایر موارد
11,992

گونه

Triticum aestivum
8,484
Hordeum vulgare
6,366
Dactylis glomerata
6,215
Festuca pratensis
3,710
Phleum pratense
2,861
Poa pratensis
2,799
Xtriticosecale sp.
2,474
Triticum durum
2,306
Secale cereale
2,229
Avena sativa
2,117
Pisum sativum
1,950
Malus domestica
1,473
Phaseolus sp.
1,441
Phaseolus vulgaris
1,300
Triticum sp.
1,161
Helianthus annuus
1,084
Zea mays
991
Vicia faba
976
Pisum sp.
954
Glycine sp.
953
سایر موارد
20,097

منابع مواد

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

12,042
4,740
2,442
2,117
1,303
1,272
1,080
1,049
1,017
895
546
448
443
392
362
326
305
268
184
171
سایر موارد
5,251
نامشخص
35,288

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

بله
49,102
خیر
3,736
نامشخص
19,103

موجود برای توزیع

نامشخص
71,941

سابقه مربوط به گذشته

خیر
71,941

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

446
89
8
نامشخص
71,398

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
71,941

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری بذر بلندمدت
47,338
گردآوری بذر میان‌مدت
7,130
گردآوری از کشتزار
2,797
سایر موارد
161
گردآوری بذر
149
نامشخص
14,366