مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

320

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

نامشخص
320

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

وحشی
320

گونه

Colchicum autumnale
60
Asarum europaeum
49
Adonis vernalis
45
Arctostaphylos uva-ursi
41
Asperula odorata
31
Arnica montana
27
Helichrysum arenarium
27
Hypericum perforatum
19
Centaurium umbellatum
14
Archangelica officinalis
7

منابع مواد

کشور مبدأ

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

نامشخص
320

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

خیر
100
نامشخص
220

موجود برای توزیع

نامشخص
320

سابقه مربوط به گذشته

خیر
320

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
320

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
320

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

سایر موارد
320