مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

Solanum
ruiz-ceballosii

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

6

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

نامشخص
6

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

مطالب مربوط به پژوهش/پرورش
6

سرده

گونه

Solanum ruiz-ceballosii
6

منابع مواد

کشور مبدأ

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

6

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

خیر
6

موجود برای توزیع

نامشخص
6

سابقه مربوط به گذشته

خیر
6

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
6

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
6

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری از کشتزار
4
گردآوری آزمایشگاهی
3
گردآوری به روش سردنگه‌داری
2