مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

432

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

سیب زمینی
359
نامشخص
73

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

مطالب مربوط به پژوهش/پرورش
419
طبیعی
7
وحشی
1
نامشخص
5

سرده

432

گونه

Solanum tuberosum
361
Solanum kurtzianum
15
Solanum michoacanum
12
Solanum phureja
7
Solanum ruiz-ceballosii
6
Solanum chacoense
5
Solanum pinnatisectum
5
Solanum sp.
5
Solanum yungasense
5
Solanum berthaultii
3
Solanum parodii
3
Solanum famatinae
1
Solanum garciae
1
Solanum gibberulosum
1
Solanum maglia
1
Solanum tarijense
1

منابع مواد

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

45
31
4
نامشخص
352

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

خیر
114
بله
105
نامشخص
213

موجود برای توزیع

نامشخص
432

سابقه مربوط به گذشته

خیر
432

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
432

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
432

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری از کشتزار
256
گردآوری آزمایشگاهی
195
گردآوری به روش سردنگه‌داری
96
گردآوری بذر
3
گردآوری بذر بلندمدت
2