مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

721

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

نامشخص
721

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

نامشخص
721

سرده

721

گونه

Vitis vinifera
689
Vitis sp.
23
Vitis labrusca
2
Vitis riparia
2
Vitis aestivalis
1
Vitis berlandieri
1
Vitis candicans
1
Vitis rotundifolia
1
Vitis rupestris
1

منابع مواد

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

نامشخص
721

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

نامشخص
721

موجود برای توزیع

نامشخص
721

سابقه مربوط به گذشته

خیر
721

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
721

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
721

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری از کشتزار
721