مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

16,051

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

سیب
1
نامشخص
16,050

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

وحشی
6,716
کولتیوار بهبودیافته/پیشرفته
4,890
مطالب مربوط به پژوهش/پرورش
2,916
لندریس/کولتیوار سنتی
1,113
سایر موارد
416

سرده

2,436
2,395
2,144
2,094
1,671
1,589
961
539
299
250
220
198
110
96
74
42
سایر موارد
443

گونه

Humulus lupulus
1,564
Pyrus communis
1,185
Fragaria ananassa
677
Corylus avellana
552
Fragaria virginiana
528
Rubus idaeus
518
Fragaria chiloensis
480
Vaccinium corymbosum
323
Ribes nigrum
307
Ribes uva-crispa
268
Rubus occidentalis
242
Fragaria vesca
218
Pyrus hybr.
212
Cydonia oblonga
198
Amelanchier alnifolia
175
Rubus hybr.
165
Vaccinium macrocarpon
162
Pyrus pyrifolia
156
Vaccinium vitis-idaea
128
Vaccinium uliginosum
126
سایر موارد
7,867

منابع مواد

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

نامشخص
16,051

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

نامشخص
16,051

موجود برای توزیع

بله
8,219
خیر
5,236
نامشخص
2,596

سابقه مربوط به گذشته

خیر
16,051

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

2,521
نامشخص
13,530

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
16,051

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری از کشتزار
11,504
گردآوری بذر
5,527
گردآوری آزمایشگاهی
2,715
سایر موارد
1,501