مرور آماری

یک نمای آماری کلی از اطلاعات ذخیره شده در Genesys برای فیلترهای اعمال شده کنونی – همه چیز از تعداد کل رکوردها بر اساس کشور، تا تنوع گردآوری‌ها.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

بارگذاری داده‌ها ناموفق بود. لطفاً دوباره امتحان کنید.

طول جغرافیایی

ارتفاع

مؤسسات دارنده

نام مؤسسه دارنده

1

کشور مؤسسه دارنده

ترکیب هلدینگ‌های بانک ژن

نام فراورده

نامشخص
1

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

وحشی
1

سرده

گونه

Solanum jamesii
1

منابع مواد

کشور مبدأ

کد FAO WIEWS مؤسسه اهداکننده

نامشخص
1

موجودی مواد

موجود برای توزیع بر اساس MLS

نامشخص
1

موجود برای توزیع

بله
1

سابقه مربوط به گذشته

خیر
1

مدیریت گردآوری

محل نگه‌داری کپی ایمنی

نامشخص
1

به منظور رعایت ایمنی، کپی در اسوالبارد نگه‌داری شده است

خیر
1

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

نامشخص
1